Medie

Et medie er en person, som er mellemled mellem ånder og mennesker. Forestillingen er, at en afdød persons ånd indtager en persons krop.