Metastudie/metaanalyse

Sammenfatning af resultater fra flere uafhængige undersøgelser med statistiske metoder (meta = bagved/efter).

I en metaanalyse bruger man statistiske teknikker til at integrere resultaterne af flere forskellige  studier i en systematisk forskningsoversigt.

Dette kan være en omfattende opgave, da de effekter, som er fundet i de enkelte studier, skal bevares, og der skal lægges mere vægt på større end på mindre studier. Eksempelvis skal kliniske forsøg med mange patienter tillægges mere vægt end forsøg med få patienter. Dette gøres ved brug af statistiske metoder.

Hvis mål og data fra de forskellige studier er ensartede, kan dette være en relativ simpel opgave. Nogle gange er det dog nødvendigt at genanalysere de oprindelige data for alle de individuelle deltagere i de oprindelige studier.