Metode

Systematisk og planmæssig måde at gøre noget på.

I videnskabelig sammenhæng: videnskabelige undersøgelsers planlægning, gennemførelse og fortolkning.