Nordlys Massage grundformen

Ved Nordlys Massage grundformen kombinerer behandleren massage af hele klientens krop med at afbalancere hendes såkaldte livsenergi. Det gør hun ved hjælp af terapeutisk berøring, som er en form for healing. Hun masserer hud, muskler, bindevæv og knogler med greb, der ligner de klassiske massagegreb, strækker muskler og roterer led. Derudover holder hun hænderne stille uden at trykke på områder, der kaldes energicentre (chakraer) og bestemte andre steder på klientens krop. Hun bevæger også sine hænder i bestemte lag eller punkter i det såkaldte energifelt (aura) uden for kroppen. Behandleren og klienten taler som regel også sammen om massagen generelt, eller om bestemte områder, klienten arbejder med. Behandleren mener, at disse greb og metoder tilsammen løsner spændinger i klientens krop og kan hjælpe hende til at slippe tilbageholdte følelser. Ifølge teorien renser hun klientens aura for de energier, der var bundet til spændingerne i kroppen. Hun mener også at hun tilfører ny livsenergi, som hun afbalancerer med klientens egen. Ideen er at føre klienten ind i en særlig form for bevidsthed, hvor hun indser, hvilke dele af hendes krop, sind og ånd, der er ude af balance. Dernæst er det op til klienten selv og energien at arbejde for at skabe harmoni mellem dem. Behandleren er hele tiden meget koncentreret, nærmest meditativ. Hun ser sig selv som en hjælper, der støtter klienten i at helbrede sig selv. Formålet kan være at give hende et redskab til at lære sig selv at kende og udvikle sig på et dybere plan. Det kan også være at øge hendes velvære ved at hjælpe hende til at spænde helt af.

Anne og Philip Neess grundlagde Nordlys Massage grundformen midt i 1970'erne. Den bygger på bestemte teorier om livsenergi og om, hvordan den strømmer og forbinder krop, sind og ånd gennem energicentre, energifelt og energibaner. Det handler også om, hvordan behandleren kan påvirke livsenergien med terapeutisk berøring. En anden del af teorien er kropspsykologi, som bl.a. forklarer, hvordan bestemte dele af kroppen hænger sammen med bestemte dele af sindet og med de faser, der er i en persons udvikling. Derudover følger behandleren tre principper: For det første masserer hun klientens krop i en bestemt rækkefølge, der stemmer overens med udviklingsfaserne. For det andet masserer hun så vidt muligt i den retning, energien strømmer. For det tredje åbner og lukker hun med terapeutisk berøring.

Nordlys Massage grundformen er både en behandling i sig selv og fremgangsmåde i al Nordlys Massage.

Nordlys massage