Oversigtsartikel

Videnskabelig artikel, som vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet om en bestemt behandling.

Ved at lave en oversigtsartikel, det vil sige en samlet analyse af flere sammenlignelige undersøgelser, bliver konklusionerne sikrere.

Der findes forskellige former for oversigtsartikler. Nogle fokuserer på effektforskning, det vil sige på forskning, som undersøger, om en bestemt behandling har effekt eller ej. Disse oversigtsartikler kaldes metaanalyser eller oversigtartikler over klinisk evidens. Et eksempel på dette er en Cochrane-oversigt.

Andre nøjes ikke med at vurdere en behandlings effekt, men opgør samtidig, om der for eksempel er samfundsmæssig eller økonomisk gevinst ved at indføre behandlingen i det offentlige sundhedsvæsen. Disse oversigtsartikler kaldes medicinske teknologivurderinger (MTV'er).

Se Cochrane-oversigt

Se medicinsk teknologivurdering