Paradigme

Grundlæggende formelle eller uformelle tanke- og adfærdsmønstre, regler eller forbilleder, som bestemmer, hvad der gælder som god praksis inden for et specifikt videnskabeligt felt.

I videnskabsmæssig sammenhæng bruges begrebet om de alment anerkendte forestillinger, som danner udgangspunkt for, hvad der gælder som god praksis indenfor et bestemt videnskabeligt felt.

Den amerikanske videnskabshistoriker, Thomas S. Kuhn (f. 1922), introducerede anvendelsen af begrebet i denne betydning.

Ifølge Kuhn findes både formulerede og underforståede grundlæggende forestillinger, som forskerne arbejder ud fra. På et givet tidspunkt kan et givet paradigmes principper ikke længere forklare de resultater forskerne opnår, og der må dannes et nyt paradigme. Man siger, at der sker et paradigmeskift.