Peer review

Et begreb der anvendes til at vurdere kvaliteten af et fagtidsskrift.

Før en artikel offentliggøres i et tidsskrift med peer review, gennemgår den en kritisk gennemlæsning og bearbejdning af personer, der har kompetencer inden for samme fagfelt eller personer, der har viden om de videnskabelige metoder, der er anvendt  i studiet. At et tidsskrift har peer review anses som et kvalitetstegn.