Pilotundersøgelse

En pilotundersøgelse er en mindre forundersøgelse, som kan fortælle forskerne, om det kan betale sig at gå i gang med en større og dyrere undersøgelse. Hvis resultaterne af pilotundersøgelsen ser lovende ud, kan forskerne vælge at gå videre med en større undersøgelse.

Pilotundersøgelsen kan samtidig tjene som forberedelse eller ”prøve”-projekt for forskerne, så risikoen for, at de begår fejl i den efterfølgende større undersøgelse, minimeres.