Polaritetsmassage

Går ud på at afbalancere såkaldt livsenergi ud fra en teori om, at den strømmer mellem negative og positive poler i vores krop.

Ved polaritetsmassage berører behandleren klienten med hænderne på forskellige måder. Hun kan f.eks. arbejde i det, der kaldes energifeltet (auraen) uden for kroppen. En anden teknik er at lade begge hænder hvile på klientens såkaldte energicentre (chakraer) og energikanaler (meridianer) og trykke meget let eller lidt dybere. Måske vugger hun hende fra side til side. Klienten er som regel påklædt. Behandleren mener, at hun med sine hænder forbinder de steder på kroppen, hun betragter som modsatte poler og derved leder en kraft hos klienten, der kaldes livsenergi (prana, qi). Det siges at hjælpe den til at strømme jævnt ved at løsne blokeringer, sætte gang i den, hvor den er for svag og berolige den, hvor den er for stærk. Hun mener også, at hun afbalancerer klientens nervesystem og forskellige dele af kroppen, så den slapper af og slipper de spændinger i krop og sind, den har holdt på. Formålet er først og fremmest at styrke klientens evne til at helbrede sig selv og få et større velvære.

Polaritetsmassage er en del af polaritetsterapi, som også består af kropsøvelser, undervisning i livsenergi samt vejledning om kost. Amerikaneren Randolph Stone (1890-1981) udviklede polaritetsterapi ud fra vestlig naturvidenskab og forskellige østlige teorier om livsenergi. Det centrale i polaritetsmassage er, at livsenergi strømmer mellem negative og positive poler i vores krop. Denne strøm kan komme ud af balance på grund af den måde vi lever på. Derfor har vi selv ansvaret for at holde os sunde.