Rosenmetoden

Ved Rosenmetoden kombinerer behandleren let berøring, der kan minde om massage, og ord. Hun lægger sine hænder på klientens krop, hvor musklerne er spændte, og trykker, så det passer til spændingen. Hun mener, at kroppen derved kommer i tanke om de følelser, minder osv., der har ligget gemt i spændingen. Musklen begynder så at slappe af, og klienten trækker vejret friere og kan begynde bevidst at bearbejde og give slip på det gemte. Behandleren støtter denne proces ved at stille spørgsmål, fortælle hvad hun mærker der sker i klientens krop og lytte til hende. Formålet er først og fremmest at hjælpe klienten til at helbrede sig selv og finde tilbage til, hvem hun i virkeligheden er. Behandleren ser sig selv som en slags fødselshjælper og klienten som den, der gør arbejdet.

Amerikaneren Marion Rosen (født 1914 i Tyskland) har udviklet Rosenmetoden. Hendes teori er, at det påvirker vores åndedræt, når vi ubevidst holder følelser tilbage, som vores muskler har lagret i længere tid. Hun mener også, at vi har en evne til at helbrede os selv.