Somatiske sygdomme

Legemlige sygdomme (modsat psykiske sygdomme).