Terapeutisk berøring (therapeutic touch)

Terapeutisk berøring (therapeutic touch eller forkortet TT) er en form for healing, hvor behandleren bevæger sine hænder i et såkaldt energifelt (aura) rundt om klientens krop. Hun rører kun sjældent ved selve kroppen. Klienten er som regel påklædt og sidder eller ligger, mens hun bliver behandlet. Behandleren mener, at dette styrker klientens evne til at helbrede sig selv ved at afbalancere klientens livsenergi og overføre energi udefra, hvis det er nødvendigt. Formålet kan være at mindske stress og ængstelse, hjælpe klienten til at spænde af eller lindre smerter.

Amerikanerne Dolores Krieger og Dora Kunz udviklede terapeutisk berøring omkring 1972. Deres teori er, at krop, sind og følelser danner et energifelt, som er i balance, når vi er raske og kan gøre os syge, hvis den er ude af balance.