Tungediagnose

Tungediagnose er en undersøgelse af bl.a. tungens farve, form og belægning, som bruges til at fastlægge, hvad en person fejler.

Tungediagnose anvendes blandt andet i behandlingsformerne ’Traditionel kinesisk medicin’ samt ’Ayurveda’. Inden for disse behandlingsformer mener man, at forskellige områder på tungen afspejler kroppens indre organer. Ved at undersøge tungens udseende, form og fugtighedsgrad, mener man at kunne afsløre tilstanden i de indre organsystemer og dermed afdække personens helbred.

Tungediagnose anvendes oftest sammen med andre metoder. F.eks. bruges tungediagnose sammen med en helbredssamtale til at give et billede af en persons helbred.

Nogle behandlere bruger tungediagnose løbende i behandlingen til at aflæse fremskridt behandlingen og følge sygdommens udvikling.