Validitet

Gyldighed, nøjagtighed.

Validiteten i en videnskabelig undersøgelse angiver i hvor høj grad de undersøgelsesmetoder, der anvendes er relevante for problemstillingen i undersøgelsen. For eksempel angiver validitetenaf en psykologisk test den nøjagtighed, hvormed testen måler den adfærd eller egenskab, som den er konstrueret til.