Vejledninger

Administrative regler udformes og udstedes af ministerierne som blandt andet bekendtgørelser, vejledninger og lovbekendtgørelser.

Vejledninger indeholder retningslinjer, der ikke er bindende for borgerne, ofte med henblik på at orientere om nogle reglers indhold og baggrund eller i forbindelse med meddelelse af oplysninger om fortolkning og administration af regler. De må ikke indeholde regler, der er bindende.