Virkningsmekanisme

Mekanismer, der forårsager visse virkninger.

Studier i virkningsmekanismer udersøger hvilke mekanismer, der kan forklare en eventuel virkning af en behandling eller lignende.