Alternativ behandling på rehabiliterings- og rusmiddelinstitutioner

Øreakupunktur

54 % af de danske offentligt støttede rehabiliterings- og rusmiddelinstitutioner bruger alternativ behandling.

Alternativ behandling er mest udbredt på rusmiddelinstitutioner, hvor næsten 62 % anvender alternativ behandling.

På rehabiliteringsområdet tilbyder cirka 38 % af institutionerne deres patienter alternativ behandling.

Tallene er fra en ViFAB-støttet undersøgelse om brug af alternativ behandling på danske rehabiliterings- og rusmiddelinstitutioner fra 2008.

Alternativ behandling på rusmiddelinstitutioner

På de rusmiddelinstitutioner, som anvender alternativ behandling, er der oftest tale om:

 • Akupunktur (73 %)
 • NADA-akupunktur (56 %)
 • Meditation (27 %)
 • Gestaltterapi (16 %)

De hyppigste begrundelser for at anvende alternativ behandling er:

 • Institutionen har erfaringer med god effekt
 • Inspiration fra andre institutioner
 • Den benyttede alternative behandlingsform er dokumenteret (og anses ikke som alternativ)

Alternativ behandling på rehabiliteringsinstitutioner

På de rehabiliteringsinstitutioner, som anvender alternativ behandling, er der oftest tale om:

 • Massage (58 %)
 • Akupunktur (50 %)
 • Kunst- og udtryksterapi (33 %)
 • Alternativ kost (25 %)

De hyppigste begrundelser for at anvende alternativ behandling er:

 • Institutionen har erfaringer med god effekt
 • Institutionen har ansatte, der har behandleruddannelse inden for komplementær og alternativ behandling

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i 2008 som en spørgeskemaundersøgelse blandt centerlederne på 95 rusmiddelinstitutioner og 52 rehabiliteringsinstitutioner.

Der kom svar fra 105 centerledere, hvilket svarer til 71 %.

Københavns Universitets forskningsgruppe vedrørende alternativ behandling (KUFAB) står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen er offentliggjort i 2011.

ViFAB har gennem en bevilling været med til at finansiere undersøgelsen.

Kilde

Undersøgelsen er offentliggjort i Ugeskrift for Læger:

Komplementær og alternativ medicin bruges på danske rehabiliterings- og rusmiddelinstitutioner