Alternativ behandling på norske sygehuse

Halvdelen af de norske sygehuse bruger alternativ behandling, og den hyppigst anvendte behandlingsform er akupunktur.

Alternativ behandling er mere udbredt på store end på små sygehuse, og bruges på meget forskellige områder lige fra kræft- til fødselsafdelinger.

Brug af alternativ behandling

På  51 % af sygehusene i Norge anvendes alternativ behandling. Brugen af alternativ behandling er:

 • Mere udbredt på somatiske sygehuse (52 %) end på psykiatriske sygehuse (29 %)
 • Mere udbredt på offentlige sygehuse (60%) end på private sygehuse (29 %)
 • Mere udbredt på store sygehuse med 100 senge eller flere (76 %) end på mindre sygehuse med færre end 100 senge (22 %).

Blandt de sygehuse, som anvender alternativ behandling, er der 80 %, som bruger akupunktur og 38 % bruger andre alternative behandlingsformer som f.eks. biofeedback, hypnose, kunstterapi, homøopati, zoneterapi, tankefeltterapi, aromaterapi, tai chi og yoga. 

18 % af de sygehuse, som anvender alternativ behandling, bruger mere end én behandlingsform.

Behandlingerne udføres i de fleste tilfælde af autoriseret sundhedspersonale, f.eks. fysioterapeuter, jordemødre, læger og sygeplejersker.

Begrundelse for brug

Sygehusene begrunder brugen af alternativ behandling med:

 • Interesse fra medarbejderne (25 %)
 • Smertelindring (17 %)
 • Interesse fra patienterne (9 %)
 • Behandling uden bivirkning (6 %)
 • Videnskabelig dokumentation (5 %)
 • Andre grunde (38 %)

Fagområder hvor alternativ behandling bruges

Brug af akupunktur foregår inden for områderne:

 • Fødsel
 • Akutmedicin
 • Smerte
 • Hæmatologi
 • Psykiatri
 • Kræft
 • Anæstesi/operation
 • Misbrug/afvænning
 • Palliativ behandling

Brug af andre alternative behandlingsformer foregår inden for områderne:

 • Psykiatri
 • Kræftrehabilitering
 • Fysio- og ergoterapi
 • Misbrug/afvænning

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i 2008 som en spørgeskemaundersøgelse blandt cheflægerne på alle offentlige og private sygehuse i Norge. 99 cheflæger svarede, hvilket svarer til 85 % af de adspurgte.

Ud af de i alt 50 sygehuse, som bruger alternativ behandling, blev der lavet et uddybende interview med kontaktpersoner på 42 af sygehusene.

Bag undersøgelsen står forskere fra Københavns Universitets forskningsgruppe vedrørende alternativ behandling (KUFAB) og forskere fra det norske Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Læs mere om den danske del af undersøgelsen:

Alternativ behandling på danske sygehuse

Kilde

Undersøgelsen er offentliggjort i det internationale tidsskrift BMC Complementary and Alternative Medicine.

Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals