Alternative behandleres kontakt med kræftpatienter

Hver anden alternativ behandler bliver opsøgt af kræftpatienter, og næsten 90 % af behandlerne siger ja til at give kræftpatienterne behandling.

Det er især patienter med brystkræft, mave-tarmkræft og lungekræft, som søger hjælp hos alternative behandlere.

Tallene er fra undersøgelsen ”Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling” fra 2007.

Antal henvendelser fra kræftpatienter

51 % af de alternative behandlere oplever at blive kontaktet af kræftpatienter.
De alternative behandlere, som oftest får henvendelser fra kræftpatienter er:

 • Heilpraktikere (80 %)
 • Klassiske homøopater (78 %)
 • Akupunktører (76 %)

De alternative behandlere, som får færrest henvendelser fra kræftpatienter er:

 • Hypnoterapeuter og hypnotisører (24 %)
 • Psykoterapeuter (29 %)
 • Fysiurgiske massører og massører (34 %)

Antal behandlede kræftpatienter

I alt var 5.980 kræftpatienter i behandling hos en alternativ behandler i 2005.

I gennemsnit havde hver alternativ behandler ni kræftpatienter i behandling.

Næsten 90 % af de alternative behandlere, som bliver kontaktet af kræftpatienter, vælger at give patienterne behandling.

De behandlere, der oftest siger nej til at behandle kræftpatienter, er hypnoterapeuter og hypnotisører. Kun halvdelen af hypnoterapeuterne og hypnotisørerne vælger at sige ja til at behandle kræftpatienter. Blandt de clairvoyante er det 57 %, som vælger at behandle kræftpatienter.

Antal henvisninger fra det offentlige

Kun 5 % af kræftpatienterne bliver henvist til en alternativ behandler via det etablerede sundhedsvæsen.

De behandlere, som det etablerede sundhedsvæsen oftest henviser til, er:

 • Akupunktører (10 %)
 • Psykoterapeuter (7 %)

En del akupunktører er læger og derfor i forvejen tilknyttet det offentlige sundhedssystem. Antallet af henvisninger til akupunktører uden tilknytning til det offentlige er 9 %.

Hvilke kræftformer har patienterne?

De kræftpatienter, som søger alternativ behandler, er fortrinsvis:

 • Patienter med brystkræft (43 %)
 • Patienter med mave-tarmkræft (13 %)
 • Patienter med lungekræft (9 %)

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i 2007 som en spørgeskemaundersøgelse blandt alternative behandlere i Danmark, som er organiseret i en brancheorganisation. Der er dog enkelte organisationer, hvis medlemmer ikke har deltaget i undersøgelsen.

3.530 alternative behandlere fik tilsendt et spørgeskema. 1.843 besvarede skemaet, hvilket svarer til  52 %. Det viste sig, at 253 af behandlerne ikke længere var aktive,  og derfor ikke relevante for undersøgelsen. I ovennævnte tal indgår kun de 1.590 aktive behandlere.

Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling (CCESCAM) ved Syddansk Universitet står bag undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen var at indsamle viden om alternativ behandling i Danmark.

ViFAB har gennem en bevilling til centeret været med til at finansiere undersøgelsen.

Kilde

Du finder rapporten "Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling" på CCESCAMS hjemmeside.

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling, 2007

CCESCAM er en forkortelse for Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling. Centeret er tilknyttet Syddansk Universitet.