Brystkræftpatienter, alternativ behandling og tro

Stemningsbillede: foldede hænder

40 % af brystkræftpatienterne har brugt alternativ behandling, kosttilskud, naturmedicin eller forskellige fysiske og mentale teknikker i forbindelse med deres kræftsygdom.

Troende brystkræftpatienter er mere tilbøjelige til at bruge alternativ behandling end dem, der ikke er troende eller kun lidt troende.

Tallene er fra undersøgelsen ”Complementary and alternative medicine among cancer patients” fra 2009.

Brug af alternativ behandling

40 % af brystkræftpatienterne har brugt alternativ behandling, herunder kosttilskud, naturmedicin og forskellige fysiske og mentale teknikker, efter at have fået kræftdiagnosen.

Mest brugte behandlingsformer

De mest brugte behandlingsformer blandt brystkræftpatienterne er:

 • Kosttilskud (69 %)
 • Naturmedicin (24 %)
 • Ernærings-/motionsvejledning (24 %)
 • Akupunktur (18 %)
 • Zoneterapi (16 %)
 • Afslapningsteknik, yoga eller lignende (15 %)

Forventninger til behandlingen

De brystkræftpatienter, som bruger alternativ behandling, har forskellige forventninger til, om behandlingen vil have en effekt på selve kræftsygdommen:

 • 19 % er helt sikre på, at behandlingen har en effekt på deres kræftsygdom.
 • 15 % er nogenlunde sikre på, behandlingen har en effekt på deres kræftsygdom.
 • 39 % mener, at behandlingen muligvis har en effekt på deres kræftsygdom.
 • 27 % forventer ikke, at behandlingen har en effekt på deres kræftsygdom.

De brystkræftpatienter, som mener, at behandlingen har en effekt på selve sygdommen, er især dem, der bruger naturmedicin og ernærings- eller motionsvejledning.

Brugere af afslapningsteknikker, yoga, massage og akupunktur er mindre tilbøjelige til at mene, at behandlingen har en effekt på selve sygdommen.

Tro og brug af alternativ behandling

De brystkræftpatienter, som tror på Gud eller en højere spirituel magt, bruger i højere grad alternativ behandling end dem, der ikke er troende eller kun lidt troende.

 • 55 % af de brystkræftpatienter, der tror på Gud eller en højere spirituel magt, bruger alternativ behandling.
 • 46 % af de brystkræftpatienter, der kun tror "lidt" på Gud eller en højere spirituel magt bruger alternativ behandling.
 • 45 % af de brystkræftpatienter, der slet ikke tror på Gud eller en højere spirituel magt bruger alternativ behandling.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i 2009 ved spørgeskemaer til  4.917 brystkræftpatienter. 3.343 besvarede skemaet, hvilket svarer til 68 %.

Formålet med undersøgelsen var blandt andet at få viden om kræftpatienters brug af alternativ behandling og forholdet mellem tro og brug af alternativ behandling.

Undersøgelsen er lavet som ph.d.-projekt tilknyttet Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling (CCESCAM) ved Syddansk Universitet.

ViFAB har gennem en bevilling til centeret været med til at finansiere undersøgelsen.

Kilde

Ph.d-afhandling af Christina Gundgaard Pedersen: ”Complementary and alternative medicine among cancer patients”. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, oktober 2009.

Du finder en publiceret artikel om undersøgelsen her:

Pedersen CG, et al: "Prevalence, sociodemographic, and clinical predictors of post-diagnostic utilization of different types of complementary and alternative medicine (CAM) in a nationwide cohort of Danish women treated for primary breast cancer". European Journal of Cancer, 2009, Vol 45, Iss 18, 3172-3181