Gigtpatienters oplevelse af bivirkninger, risici og dialog med lægen

Hver anden gigtpatient mener ikke, at der kan være bivirkninger eller risici ved at bruge alternativ behandling, og cirka hver tredje begrunder det med, at alternativ behandling er naturligt eller uden kemi.

Næsten to tredjedele af dem, der bruger eller har brugt alternativ behandling, har talt med lægen om det. Det er dog kun knap hver femte, der har fået rådgivning og information fra lægen om alternativ behandling.

Tallene er fra "Undersøgelse blandt mennesker med gigt vedrørende alternativ behandling” fra 2004.

Bivirkninger og risici

Gigtpatienternes holdning til, om der kan være bivirkninger eller risici ved alternativ behandling og naturmedicin:

  • 51 % mener ikke, at der kan være bivirkninger eller risici
  • 24 % mener, at der kan være bivirkninger eller risici
  • 25 % er i tvivl 

Blandt de patienter, som bruger alternativ behandling og mener, at det kan være forbundet med bivirkninger, har 30 % selv haft bivirkninger, og 69 % har ikke oplevet bivirkninger.

De patienter som ikke mener, at der kan være bivirkninger eller risici ved alternativ behandling og naturmedicin giver følgende begrundelser:

  • Alternativ behandling er naturligt/ikke kemisk (35 %)
  • Midlerne er mindre stærke (2 %)
  • Ved ikke (20 %)
  • Andre årsager (43 %)

Dialog med lægen

63 % af gigtpatienterne har talt med deres læge om, at de bruger eller har brugt alternativ behandling og naturmedicin mod gigt, heraf tog 75 % selv initiativ til samtalen.

Gigtpatienternes oplevelse af lægens reaktion:

  • Lægen reagerede positivt - 61 %
  • Lægen forholdt sig neutralt - 26 %
  • Lægen var direkte negativ - 12 %

19 % af patienterne har fået rådgivning og information fra deres læge om blandt andet valg, virkninger og bivirkninger ved alternativ behandling.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i 2004 ved telefoninterviews med 503 gigtpatienter.

Gigtforeningen står bag undersøgelsen.

Formålet var at undersøge om gigtpatienter oplever bivirkninger ved brug af alternativ behandling, og om patienterne taler med lægen om alternativ behandling.

Kilde

På Gigtforeningens hjemmeside finder du en rapport om undersøgelsen:

Resultater af undersøgelse blandt mennesker med gigt vedrørende alternativ behandling