Pædiatriske patienter og alternativ behandling

Godt halvdelen af pædiatriske patienter (dvs. børn) har brugt alternativ behandling mindst én gang.

Naturmedicin, kosttilskud og alternative terapier er de mest anvendte behandlingsformer.

Tallene er fra undersøgelsen ”Forbrug af alternativ behandling blandt pædiatriske patienter” fra 2003.

Brug af alternativ behandling

53 % af de 622 pædiatriske patienter havde anvendt komplementær og alternativ medicin (KAM) mindst en gang og 23 % havde brugt KAM inden for den sidste måned.

Der var ingen sammenhæng mellem brugen af KAM og patienternes køn, alder eller om de var indlagte eller ambulante patienter.

De hyppigste brugere af KAM var patienter med astma, eksem eller allergi samt patienter med mave-tarmsygdomme eller patienter indlagt til observation derfor.

Mest brugte typer af KAB

De pædiatriske patienter brugte mest følgende typer af komplementær og alternativ behandling (KAB). Typerne af KAB blev brugt mindst en gang:

  • Naturmedicin og kosttilskud (33 %)
  • Alternative terapier (23 %)
  • Kiropraktik (12 %).

15 % af patienterne havde taget naturmedicin og kosttilskud inden for den sidste måned, 65 % af disse havde taget præparatet Bio-Strath og 44 % havde taget Echinacea (rød solhat).

7 % af patienterne havde brugt alternative terapier inden for den sidste måned, 75 % af disse havde brugt zoneterapi.

Begrundelser for brug af alternativ behandling

Præparaterne Bio-Strath og Echinacea (rød solhat) blev især brugt til at styrke immunforsvaret.

Oplevet effekt

Mere end halvdelen af patienterne oplevede en positiv virkning af alternativ behandling. 6 % berettede om bivirkninger.

Fakta om undersøgelsen

Tallene stammer fra en undersøgelse blandt patienter i alderen 0-18 år fra Pædiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital i 2002. Alle patienterne, indlagte og ambulante, som var i kontakt med Pædiatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital gennem en to ugers periode i efteråret 2001 blev bedt om at deltage i undersøgelsen.
 
I alt deltog 622 (92 %) patienter. Indsamling af data foregik i form af et spørgeskema udfyldt af en interviewer under et kort interview med patienter og deres forældre.

Formålet med undersøgelsen var at kortlægge brugen af komplementær og alternativ behandling blandt patienter på en pædiatrisk afdeling.

Kilde

Her finder du undersøgelsen i sin fulde længde:

Madsen H, et al: "Forbrug af alternativ behandling blandt pædiatriske patienter". Ugeskrift for Læger 2003; 165 (43) : 4108-4112