Alternative behandlere - antal, uddannelse og behandlertyper

Der er næsten 2.700 alternative behandlere i Danmark.

88 % af behandlerne har en uddannelse inden for alternativ behandling.

Zoneterapeuter, massører og akupunktører er de mest udbredte behandlertyper.

Tallene er fra den ViFAB-støttede undersøgelse ”Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling” fra 2007.

Antal behandlere

Undersøgelsen skønner, at der er knap 2.700 aktive, organiserede alternative behandlere i Danmark. Det svarer til ca. 50 alternative behandlere pr. 100.000 danskere. Det tilsvarende tal for alment praktiserende læger er 65 pr. 100.000 danskere.

Køn og alder

Den typiske behandler er:

 • Kvinde (83 %)
 • 49 år

Uddannelse

Undersøgelsen viser at:

 • 88 % af behandlerne har en uddannelse inden for alternativ behandling.
 • 88 % af behandlerne har en erhvervsuddannelse ud over den alternative, blandt andet har 29 % en sundhedsfaglig uddannelse.

De behandlere, som primært beskæftiger sig med clairvoyance og healing adskiller sig fra de øvrige behandlere, da det kun er lidt over halvdelen, som har en uddannelse inden for alternativ behandling.

RAB - Registreret Alternativ Behandler

51 % af behandlerne er RAB-behandlere.

Læs mere om RAB-ordningen.

Behandlertyper

De mest udbredte behandlertyper er:

 • Zoneterapeuter (41 %)
 • Fysiurgisk massører/massører (15 %)
 • Akupunktører (12 %)
 • Kranio-sakral terapeuter (6 %)
 • Kinesiologer (5 %)

Behandlere med sundhedsfaglig baggrund

Blandt de behandlere, der har en baggrund som læge, tandlæge eller dyrlæge, har de oftest valgt at beskæftige sig med akupunktur (28 %) eller kinesiologi (20 %).

Blandt de behandlere, der har en baggrund som sygeplejerske, har de oftest valgt at beskæftige sig med zoneterapi (37 %) og akupunktur (30 %).

Samarbejde med det offentlige

Der er ikke umiddelbart tegn på et nært samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen:

 • 13 % af de alternative behandlere henviser deres klienter til det etablerede system.
 • 4 % af klienterne bliver anbefalet en alternativ behandler via det etablerede system.

En stor del af klienterne er i samtidig behandling for samme lidelse i det etablerede system og hos den alternative behandler.

Behandlingens omfang og pris

Undersøgelsen viser:

 • De alternative behandlere bruger i gennemsnit 83 minutter ved den første behandling og 66 minutter ved den anden behandling.
 • Et behandlingsforløb består af gennemsnitlig 6 behandlinger.
 • Prisen for en halv times behandling er gennemsnitlig 149 kr.

Omsætning

Den gennemsnitlige årlige indkomst pr. behandler er 150.000 kr.

I undersøgelsen skønnes det, at den alternative branche omsætter for ca. 400 millioner kr. årligt.

Naturmedicin

I 2005 solgte behandlerne naturmedicin for knap 24.000 kr. pr. behandler.

I undersøgelsen skønnes det, at den samlede årlige omsætning for behandlernes salg af naturmedicin er ca. otte millioner kr.

Tallene gælder alene de alternative behandleres salg af naturmedicin. Der er altså ikke taget højde for den naturmedicin, som for eksempel sælges i danske supermarkeder og helsebutikker.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i 2006 som en spørgeskemaundersøgelse til alternative behandlere i Danmark, som var organiseret i en brancheorganisation. Der er dog enkelte organisationer, hvis medlemmer ikke har deltaget i undersøgelsen.

3.530 alternative behandlere fik tilsendt et spørgeskema. 1.843 besvarede skemaet, hvilket  svarer til  52 %. Det viste sig, at 253 af de 1.843 behandlere ikke længere var aktive. Dermed var de ikke relevante for undersøgelsen. I undersøgelsen indgår kun de 1.590 aktive behandlere.

Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling (CCESCAM) ved Syddansk Universitet står bag undersøgelsen.

ViFAB har gennem en bevilling til centeret været med til at finansiere undersøgelsen.

Kilde

Du finder rapporten "Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling" på CCESCAMS hjemmeside.

CCESCAM: Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling, 2007

CCESCAM står for "Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine" (Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling). Centeret er tilknyttet Syddansk Universitet.