Alternative behandlere og religiøsitet

Bøn

Hos 45 % af de alternative behandlere har religiøsitet og spiritualitet ingen eller næsten ingen betydning i deres behandlingspraksis, og hos 40 % har det stor eller meget stor betydning.

30 % af de alternative behandlere giver nogle gange klienterne åndelig eller spirituel vejledning.

Tallene er fra undersøgelsen ”Krop, Sind – eller ånd”  fra 2007.

Religiøsitet og spiritualitet

De alternative behandlere betegner sig selv som:

 • Kristen - 65 %
 • Religiøs - 50 %
 • Åndeligt søgende - 68 %
 • Åndeligt afklaret - 47 %
 • Nej til alle betegnelser - 4 %

De alternative behandlere havde mulighed for at vælge flere betegnelser.

Andelen af alternative behandlere, som har haft en åndelig eller spirituel oplevelse:

 • Nej, aldrig - 14 %
 • Ja, en enkelt gang - 16 %
 • Ja, flere gange - 48 %
 • Ja, ofte - 10 %
 • Ja, meget ofte - 8 %

Religiøsitet og spiritualitet i behandlingspraksis

Halvdelen af de alternative behandlere beder i forbindelse med en behandling, og godt en tredjedel mediterer i forbindelse med en behandling.

Religiøsitet og spiritualitet har ifølge de alternative behandlere følgende betydning i deres behandlingspraksis:

 • Meget stor betydning - 20 %
 • Stor betydning - 20 %
 • Nogen betydning - 26 %
 • Næsten ingen betydning - 20 %
 • Ingen betydning - 15 %

Andelen af alternative behandlere, som foretager åndelig eller spirituel vejledning af klienterne i forbindelse med behandling:

 • Nej,  aldrig - 33 %
 • Ja, men sjældent - 22 %
 • Ja, nogle gange - 30 %
 • Ja, ofte - 8 %
 • Ja, altid - 7 %

Kan religiøsitet og spiritualitet undværes?

De alternative behandlere har følgende opfattelse af, om religiøsitet og spiritualitet kan undværes i den alternative behandlingspraksis:

 • Absolut ikke - 35 %
 • Helst ikke - 23 %
 • Kan godt undvære - 10 %
 • Anvender ikke - 21 %
 • Ved ikke - 12 %

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i 2003 som spørgeskemaundersøgelse blandt alternative behandlere i Århus Kommune. Forskerne bag undersøgelsen argumenterer for, at undersøgelsen er repræsentativ for alternative behandlere i landet som helhed.

385 alternative behandlere fik tilsendt et spørgeskema. 170 returnerede et udfyldt skema, hvilket svarer til 44 %.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge alternative behandleres religiøse og spirituelle holdninger, og om spiritualitet indgår i de alternative behandleres behandlingspraksis.

Center for Multireligiøse Studier ved Aarhus Universitet står bag undersøgelsen.

Kilde

Undersøgelsen er udgivet i bogform:

Ahlin L: ”Krop, Sind – eller ånd”, 2007, Forlaget Univers, Højbjerg

På Aarhus Universitets teologiske fakultets hjemmeside kan du læse en opsummering af undersøgelsens resultater.

Alternativ behandling og spiritualitet i Århus