Akupunktur gør overgangsalderen nemmere

Blusende kinder og sved, der pludselig løber ned af ryggen, er en ubehagelig del af hverdagen for omkring to tredjedele af alle kvinder i overgangsalderen. Men akupunktur kan muligvis reducere antallet af hedeture og gøre dem mildere.

Et norsk forskningsprojekt har vist, at akupunktur næsten halverede antallet af hedeture og gjorde dem markant mildere.

Akupunktur halverede antallet af hedeture

I undersøgelsen fik 267 kvinder vejledning i, hvad de selv kunne gøre for at mindske generne ved overgangsalderen. Halvdelen af kvinderne fik samtidig behandling med akupunktur, og hos denne gruppe faldt antallet af hedeture med 48 procent. Hos kontrolgruppen, der kun fik vejledning, var faldet blot på 28 procent.

Samtidig var intensiteten af hedeturene næsten halveret hos kvinderne i akupunkturgruppen, men blot reduceret med 25 procent i kontrolgruppen.

Ifølge forsker ved NAFKAM og akupunktør, Terje Alræk, der var tilknyttet forskningsprojektet, er undersøgelsens vigtigste resultat, at man kunne se en effekt af akupunktur.

”Med akupunktur kan man forvente en reduktion på 50 procent, hvis man reagerer på behandlingen. Har man syv til otte hedeture i døgnet, kan man forvente at komme ned på en til fire hedeture. Og især de kvinder, der typisk har hedeture om natten, og som har fald i disse, oplever en bedre søvnkvalitet og får derfor også generelt en bedre livskvalitet,” fortæller han.

Ingen alvorlige bivirkninger ved akupunktur

Ifølge Terje Alræk er akupunkturens største fordel, at det ikke er forbundet med bivirkninger.

”De bivirkninger vi så, er lette og forbigående og helt ufarlige,” siger han og forklarer, at eksempler på bivirkninger kan være lette smerter ved akupunkturpunktet eller blå mærker, der opstår, hvis nålen træffer et blodkar.

Ikke alle mærker effekt

I det norske studie fik akupunkturgruppen 10 behandlinger med akupunktur fordelt over 12 uger. Akupunkturen blev givet individuelt. Det vil sige, at akupunktøren ud fra en samtale med patienten besluttede, hvilke akupunkturpunkter, der skulle anvendes og evt. gav vejledning om kost- og livsstilsændringer foruden akupunkturbehandlingen.

Terje Alræk forklarer, at de kvinder, der reagerer på akupunkturbehandling typisk vil kunne mærke om det virker efter seks til syv behandlinger.

”Det er ikke nødvendigt at prøve i et år, hvis man ikke mærker effekt. Det er ikke sikkert de bliver halveret, men man kan i hvert fald mærke, om det har en effekt,” siger han.

Effekten af akupunktur og selvbehandling efter et halvt år

En opfølgning på det norske studie viser, at der efter et halvt år ikke er væsentlig forskel på antallet af hedeture blandt kvinderne, der fik akupunktur, og de som blot fik livsstilsvejledning. 

Akupunktur gruppe Kontrolgruppe
  Antal hedeture per døgn
Før forsøgets start 12,0 13,1
Efter forsøgets start 12 uger 6,2 9,4
Opfølgning  6 måneder efter 6,7 8,1
Opfølgning 12 måneder efter 6,0 7,3 

 
Akupunkturgruppe Kontrolgruppe

Antal hedeture per 24 timer
Før forsøgets start 12,0  13,1
Efter forsøgets 12 uger 6,2 9,4
Opfølgning    
6 måneder efter forsøgets ophør 6,7 8,1
12 måneder efter forsøgets ophør 6,0 7,3


Et halvt til et helt år efter akupunkturbehandlingen er stoppet, har kvinderne stadig færre hedeture end før forsøgets start. Dog er antallet af hedeture i kontrolgruppen faldet mere end i akupunkturgruppen efter forsøgets afslutning, og der er derfor ikke længere nogen væsentlig forskel på antallet af hedeture i de to grupper.

Akupunktur er altså tilsyneladende ikke en løsning, der fortsætter med at virke, efter behandlingen er stoppet.

Kilder:

Menopause 2009, Volume 16, Issue 3:
Borud, E. K. et al.: The Acupuncture on Hot Flushes Among Menopausal Women (ACUFLASH) study, a randomized controlled trial.

Menopause 2010, Volume 17, Issue 2:
Borud, E. K. et al.: The Acupuncture on Hot Flashes Among Menopausal Women study: observational follow-up results at 6 and 12 months.

Institut for Rationel Farmakoterapis opsummering af resultaterne om hormoner i overgangsalderen fra undersøgelsen ”Women’s Health Initiative”, der omfatter 17.000 raske kvinder og er lavet af det amerikanske sundhedsministerium (National Institut of Health):
Institut for Rationel Farmakoterapi: Hormoner i overgangsalderen

Lægemiddelstyrelsen, Nyt Om Bivirkninger, årgang. 1, nr. 4,2010, side 1:
"Ny opdateret produktinformation for medicin til hormonsubstitution (HRT) af postmenopausale kvinder."