Selvhypnose kan gøre noget ved fødselssmerterne

De fleste forbinder fødsel med stor smerte. For nogle gravide kan denne smerte gøre, at fødslen virker uoverskuelig. Selvhypnose kan hjælpe på fødselssmerterne og gøre fødslen til en god oplevelse, fortæller jordemoder Anette Werner.

Hypnose som selvbedøvelse

Kan et kort kursus i selvhypnose blandt andet lindre smerter og reducere brugen af rygmarvsbedøvelse under fødslen? Det undersøger jordemoder, hypnotisør, cand.scient.san. og ph.d. studerende Anette Werner netop nu i et forskningsprojekt ved Skejby Sygehus.

”Mange gravide frygter smerte og tab af kontrol i forbindelse med fødslen. Under hypnosen sker der blandt andet en proces på det ubevidste plan, hvor vi bl.a. kan ændre kvindens forventninger til fødslen og oparbejde tillid til hendes egne evner” fortæller Anette Werner.

I projektet lærer kvinderne at bruge hypnose til at bedøve sig selv med, når smerterne tager til. Anette Werner forklarer:

”Under graviditeten hører kvinden en række cd’er, som gør, at hun kommer ind i en hypnotisk tilstand. Der arbejder vi så bl.a. med tidsforvrængning, så hun under fødslen vil opleve, at veerne er korte og pauserne lange. Jeg lægger også ankre ind, så når der f.eks. kommer en ve, så trækker kvinden automatisk vejret dybt og bruger åndedrættet til at lindre smerterne”.

Vigtigt med forskning i hypnose ved fødsler

Forskning i hypnose til fødende kvinder er også vigtigt, da det har fordele for barnet.

”Ved fødsler er der begrænsede muligheder for at lindre smerter med medicin, for alt hvad moderen får, får barnet også. En undersøgelse tyder på, at barnet kan have sværere ved at temperaturregulere sig i den første tid efter fødslen ved en rygmarvsbedøvelse. Derudover peger forskning i retning af, at hypnose kan reducere brugen af rygmarvsbedøvelse og forkorte fødslen. Nogle undersøgelser viser også, at barnet har bedre Apgar-score, dvs. tilstand ved fødslen” fortæller Annette Werner. 
 
Det er ikke kun på Skejby Sygehus, der forskes i hypnose. Herlev Hospital undersøger også om selvhypnose kan gøre noget ved fødselssmerterne. Begge projekter støttes af ViFAB, og selvom deres design er forskelligt, er de enige om betydningen af at forske på området.

Uddannelsesansvarlig jordemoder, MVO og projektleder Gitte Toft fra Herlev Hospital, fortæller:

”Det er vigtigt at forske i selvhypnose af gravide for at se, om selvhypnose under fødslen har en gavnlig effekt, så behovet for rygmarvsbedøvelse mindskes. Rygmarvsbedøvelse har bivirkninger og kan føre til flere indgreb som vestimulation og kejsersnit og forlænge fødslen”.

Hypnose som et permanent tilbud?

Projektet ved Skejby Sygehus undersøger selvhypnose som et kort og overskueligt kursus. Det er ikke et tilfælde.

”Det er vigtigt, at det hele er implementerbart. Det nytter ikke noget at undersøge det helt store hypnoseapparat, for vi skal også være så realistiske, at den metode, vi undersøger, reelt også har mulighed for at blive et permanent tilbud i det danske sundhedsvæsen” siger Anette Werner.

Gitte Toft understreger, at selvhypnosen ikke kun skal komme de gravide til gavn men også samfundet i form af hospitalernes økonomi.

”Visionen for vores projekt har både samfundsetiske og økonomiske konsekvenser. Økonomisk da alternativer til rygmarvsbedøvelser og kejsersnit kan være med til at reducere omkostningerne i sundhedsvæsnet betydeligt” slutter Gitte Toft.