Journalføring: Krav til den alternative behandler

Mange alternative behandlere fører journal over behandlingsforløbet. Journalen indeholder typisk en række personfølsomme oplysninger.

Hvis du fører og opbevarer journaler om dine klienter, stiller lovgivningen forskellige krav til dig.

Samtidig har dine klienter nogle rettigheder, som du skal være opmærksom på.

Krav til den alternative behandler

Hvis du indsamler, registrerer, opbevarer, bruger og/eller videregiver personfølsomme oplysninger om dine klienter f.eks. ved journalføring, skal du:

  • anmelde behandlingen til Datatilsynet og indhente tilsynets tilladelse.

Personfølsomme oplysninger kan være oplysninger om helbredsforhold. Det kan også være personnummer og oplysninger om klientens racemæssige eller etniske baggrund, seksuelle forhold, klientens politiske eller religiøse overbevisning, sociale problemer og andre rent private forhold som ulykkestilfælde, selvmordsforsøg eller længerevarende arbejdsløshed.

Datatilsynets skal have givet tilladelse, inden du kan gå i gang med behandling af personoplysninger.

Hvis du har fået tilladelse til at indsamle og opbevare personfølsomme oplysninger, er det også et krav:

  • at du kun registrer følsomme oplysninger om en klient, hvis oplysningerne er relevante i forbindelse med behandlingsforløbet og
  • at din klient har givet udtrykkeligt samtykke.

Datatilsynet anbefaler, at du får et skriftligt samtykke fra din klient til din registrering af følsomme personoplysninger. 

Nogle alternative behandlinger kan få tilskud fra Sygeforsikringen danmark. I den forbindelse er det nødvendigt, at du oplyser klientens personnummer til sygeforsikringen, men før du gør det, skal du sørge for:

  • at klienten har givet sit samtykke og
  • eventuelt at foretage ændring i anmeldelsen til Datatilsynet.

Datatilsynet om alternative behandleres registrering af personnummer

Standardjournal fra SRAB

De alternative behandlerorganisationer, der er medlemmer af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB), har udviklet en standardjournal, som rådet bakker op om.

Det er frivilligt for de alternative behandlere, om man vil benytte standardjournalen. Den alternative behandler kan vælge at benytte sin egen journal – manuel eller elektronisk - i stedet. Men SRAB anbefaler:

  • at der føres journal
  • at personlige data og oplysninger om f.eks. allergi, nuværende forbrug af medicin eller naturlægemidler samt klientens samtykke indgår i journalen.

Standardjournal og vejledning kan downloades her.

Standardjournal for RAB-behandlere (word-format)

Vejledning til standardjournal for RAB-behandlere (pdf-format)

Kilder