Om anbefaling, salg og reklame for naturmedicin og kosttilskud

Er du alternativ behandler, og vil du sælge, anbefale eller reklamere for naturlægemidler eller kosttilskud i din klinik? Så skal du være opmærksom på, at der gælder en række regler for dig.

Her kan du få hjælp til at forstå reglerne.

Hvornår er du omfattet af reglerne?

Hvis du vil sælge, reklamere for, anbefale, anprise (dvs. fremhæve gode egenskaber) og/eller distribuere naturlægemidler og kosttilskud, er du omfattet af reglerne.

Det vil sige, at reglerne også gælder for dig, som vil

  • sælge naturlægemidler eller kosttilskud i din klinik
  • anbefale eller anprise naturlægemidler eller kosttilskud, mundtligt eller skriftligt, uanset om du sælger produktet eller ej.

Hvilke regler gælder?

Først skal du finde ud af, om det produkt du vil anbefale, sælge eller reklamere for, er et naturlægemiddel eller et kosttilskud, da der gælder forskellige regler.

Et produkt er et (natur)lægemiddel, hvis det gennem reklame, omtale eller på produktets emballage er anført, at produktet kan forebygge eller behandle sygdomme.

Stærke vitaminer og mineraler har til formål at forebygge og behandle mangel på vitaminer og mineraler, og hører også under lægemiddelloven.

Det skal altid fremgå af emballagen, hvis et produkt er et naturlægemiddel.

Traditionelle plantelægemidler og homøopatiske lægemidler betragtes i lovgivningen også som naturlægemidler.

Regler for naturlægemidler, traditionelle plantelægemidler og homøopatiske lægemidler

Læs mere om, hvornår et produkt betragtes som et lægemiddel på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Lægemiddel eller ikke lægemiddel


Et kosttilskud er et supplement til kosten i form af vitaminer, mineraler, urter eller andre næringsstoffer. Kosttilskud har ikke til formål at forebygge eller behandle sygdomme, men udelukkende at supplere den daglige kost.

Det skal altid fremgå af produktets emballage, hvis det er et kosttilskud.

Regler for kosttilskud

Læs mere om, hvad et kosttilskud er:

Kosttilskud