Regler for kosttilskud

Kosttilskud hører under Fødevareloven, og reglerne på området administreres af Fødevarestyrelsen.

Fødevareloven

Sælger du kosttilskud?

Hvis du sælger kosttilskud, skal du sørge for:

  • at din virksomhed er registreret som fødevarevirksomhed, og
  • at det kosttilskud, du sælger, er registret hos Fødevarestyrelsen.

De samme regler gælder når du markedsfører kosttilskud. Begrebet ’markedsføring’ dækker nemlig i denne sammenhæng over:

  • salg
  • anbefaling eller reklame med henblik på salg
  • anbefaling eller reklame, hvor du har en økonomisk interesse i et salg, f.eks. hvis du får provision af salget.

Bemærk, at der ikke er tale om markedsføring i denne sammenhæng, hvis du anbefaler et kosttilskud generelt, som f.eks. omega 3, og ikke som et specifikt produkt. 

Læs mere om, hvordan du registrerer din virksomhed som fødevarevirksomhed på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Ny kosttilskudsvirksomhed - hvordan?

Du kan tjekke om det kosttilskud, du vil markedsføre, er registreret på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Søg efter registrerede kosttilskud 


Du kan muligvis være undtaget kravet om registrering som fødevarevirksomhed, hvis Fødevaremyndighederne vurderer, at dine fødevareaktiviteter er under bagatelgrænsen. Det vurderes af Fødevaremyndighederne i det enkelte tilfælde.

Læs mere om reglerne for markedsføring af kosttilskud på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Markedsføring af kosttilskud

Anbefaler du kosttilskud til dine klienter?

Du må aldrig hævde, at et kosttilskud kan behandle eller forebygge sygdomme. Hvis man hævder, at et (natur)produkt kan behandle eller forebygge sygdomme falder det under kategorien naturlægemidler, og skal opfylde kravene hertil.

Du må anbefale eller anprise et kosttilskud til din klient, hvis du overholder reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger. Det betyder, at kun de ernærings- og sundhedsanprisninger, som er godkendt af Europa Kommissionen må bruges.

Du kan se listen over godkendte anprisninger på Europa Kommissionens hjemmeside, under 'Nutrition Claims' og 'Health Claims'. Listen opdateres løbende. Vær opmærksom på, at teksterne er på engelsk.

EU register over ernærings- og sundhedsanprisninger

Du kan læse mere om reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Vær opmærksom på, at når der i reglerne står fødevarer, dækker det også over kosttilskud.

Fødevarestyrelsen: Ernærings- og sundhedsanprisninger

Kilde: Fødevarestyrelsen