Regler for naturlægemidler

Naturlægemidler hører under Lægemiddelloven. Reglerne for naturlægemidler, homøopatiske lægemidler og traditionelle plantelægemidler administreres af Sundhedsstyrelsen.

Lægemiddelloven

Sælger du naturlægemidler?

Før et naturlægemiddel kan sælges lovligt i Danmark, skal det være godkendt af Sundhedsstyrelsen, som udsteder en markedsføringstilladelse for produktet.

Det er dit ansvar som forhandler at sikre, at det naturlægemiddel, du sælger, er godkendt.

Hvordan tjekker jeg, om et produkt er et godkendt naturlægemiddel?

Her kan du se, hvilke naturlægemidler der er godkendte: 

Godkendte naturlægemidler

Anbefaler du naturlægemidler til dine klienter?

Hvis du vil anbefale naturlægemidler til dine klienter, skal du som udgangspunkt følge de samme regler som gælder for reklame for lægemidler. Det gælder både mundtlig og skriftlig anbefaling.

Reglerne gælder for dig som:

  • sælger naturlægemidlet i din klinik
  • har økonomisk interesse i et salg af naturlægemidlet, f.eks. hvis du får provision af salget.

I nogle tilfælde kan der også være tale om reklame, selvom du ikke selv sælger eller har en økonomisk interesse i et salg. Det vurderes af Sundhedsstyrelsen i det konkrete tilfælde. Derfor kan du spørge Sundhedsstyrelsen, hvis du er i tvivl om du skal følge reglerne.

Der er fire grundlæggende krav i reglerne for reklame for lægemidler:

  • Oplysningerne i reklamen skal være i overensstemmelse med (natur)lægemidlets godkendte produktresumé. Det betyder, at du kun må sige, at et naturlægemiddel f.eks. kan lindre hoste, hvis det står i produktresuméet.
  • Reklame skal være fyldestgørende. Det er ikke nok, at en reklame ikke indeholder forkerte eller vildledende oplysninger. Reklamen skal indeholde tilstrækkelig information til, at modtagerne af reklamen kan forstå og vurdere, hvornår og i hvilke situationer (natur)lægemidlet kan og bør anvendes, og hvornår det ikke bør anvendes.
  • Reklame skal være saglig. (Natur)lægemidler må ikke markedsføres lige så pågående og forbrugsstimulerende som almindelige forbrugsvarer. Lægemiddelreklame bør ikke sigte mod eller være egnet til at skabe et unødvendigt merforbrug af lægemidler.
  • Reklame må ikke være vildledende eller overdrive (natur)lægemidlets egenskaber. Der må ikke, gennem en reklames udformning og indhold, bibringes medicinbrugere og personer, der ordinerer eller udleverer lægemidler, en fejlagtig opfattelse af (natur)lægemidlet, herunder af dets virkning, bivirkninger, pris, indhold osv. Reklamen må heller ikke stille (natur)lægemidlet i et gunstigere lys end andre tilsvarende og måske endda mere velegnede lægemidler

Se de samlede regler og vejledningen til reglerne her:

Bekendtgørelse om reklame for lægemidler

Vejledning om reklame for lægemidler

Kilde

Sundhedsstyrelsen