Godkendte naturlægemidler

Du kan se en liste over godkendte naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler her: 

Godkendte naturlægemidler
 
Godkendte stærke vitamin- og mineralpræparater

Det skal altid fremgå af emballagen, hvis et produkt er et naturlægemiddel ellet et stærkt vitamin eller mineralprodukt. Både naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler skal desuden være forsynet med en indlægsseddel.

Se bekendtgørelsen om naturlægemidler:

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler

Se bekendtgørelsen om stærke vitaminer og mineraler:

Bekendtgørelse om vitamin- og mineralpræparater

Traditionelle plantelægemidler

Traditionelle plantelægemidlers godkendelse er alene baseret på langvarig tradition og erfaring med en eller flere planter. Det kræves, at produktet, eller et lignende produkt, har været brugt medicinsk i en periode på mindst 30 år, heraf mindst 15 år i et EU-land.

Der er pr. 1. august 2011 endnu ingen godkendte traditionelle plantelægemidler i Danmark.

Krav til godkendelse af traditionelle plantelægemidler er beskrevet i bekendtgørelsen om traditionelle plantelægemidler samt i det såkaldte EU urtedirketiv.

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler

Læse mere om urtedirektivet:
EU's Urtedirektiv

Det skal altid fremgå af emballagen, hvis et produkt er et traditionelt plantelægemiddel.

Homøopatiske lægemidler

Homøopatiske lægemidler godkendes efter en forenklet procedure, da de ikke kan godkendes med angivelse af en virkning.

Der er pr. 1. august 2011 endnu ingen homøopatiske lægemidler registreret efter gældende lægemiddellov.

En række homøopatiske lægemidler er anmeldt efter tidligere regler, og disse er fortsat lovlige at sælge. Der eksisterer ikke en offentlig liste over anmeldte homøopatiske lægemidler. Hvis du er i tvivl om det produkt, du ønsker at sælge, er anmeldt efter tidligere regler, kan du spørge Lægemiddelstyrelsen.

Det skal altid fremgå af emballagen, hvis et produkt er et homøopatisk lægemiddel.

Se bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler:

Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler