En ny arbejdskultur

Arbejdet i tværfaglige projekter kan være udfordrende.

Forskningsprojekter foregår ofte på forskernes hjemmebane, f.eks. på hospitaler eller universiteter. Nogle alternative behandlere kan derfor føle sig som ”gæster” på en anden arbejdsplads, og synes det kan være svært at spørge ind til arbejdsgange og metoder, der ligger fjernt fra deres egne.

Videns – og forskningscenter for Alternativ Behandling (VIFAB) nedlægges pr. 1. januar 2013.

Det er derfor ikke muligt at oprette eller svare på yderligere debatindlæg.

 

Nyt fagområde og nye fagtermer

Som alternativ behandler uden erfaring med forskning er det vigtigt at være bevidst om, at det kræver energi at sætte sig ind i et nyt fagområde og arbejde sammen med folk fra andre fag, end dem man er vant til at arbejde sammen med.

Alternative behandlere, forskere og læger har typisk hver deres fagtermer, som de andre faggrupper ikke nødvendigvis er fortrolige med. Derfor vil det ofte kræve tid og tilvænning at ”lære at tale samme sprog” og i et vist omfang sætte sig ind i hinandens fagområder.

Det kan evt. være en fordel, at der i starten af forløbet afsættes tid til, at de forskellige faggrupper introducerer hinanden til deres felt.

Træk på andres erfaringer

Det er en god ide, at inddrage alternative behandlere, som har erfaring med forskning og forskningmetoder.

Spørg til deres erfaringer og træk på deres viden. Du kan eventuelt spørge din organisation eller dine kollegaer, om de kender behandlere med forskningserfaring.