Økonomi og løn

Hvis du er behandler, skal du være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan opnå den samme timeløn, som du har i din almindelige praksis. Eksempelvis giver ViFAB i 2011 maksimalt 350 kr. pr. behandling i forbindelse med støtte til forskningsprojekter.

Aflønning af alternative behandlere afhænger desuden af, hvilken rolle de har i et projektforløb, f.eks. behandler, konsulent, styregruppemedlem eller andet.


Videns – og forskningscenter for Alternativ Behandling (VIFAB) nedlægges pr. 1. januar 2013.

Det er derfor ikke muligt at oprette eller svare på yderligere debatindlæg.

 

Møder og konsulentarbejde

Hvis du deltager i projektet, f.eks. som styregruppemedlem eller behandlingskonsulent vil det være relevant at aftale timeløn og hvor mange timer, der skal afsættes til møder i styregruppen eller til konsulentfunktionen.

Timetaksten kan eksempelvis være timelønnen for en forskningsassistent. Spørg eventuelt din faglige organisation om den relevante overenskomst inden for statsområdet.

Det er ofte forskere, der skriver projektansøgningerne og laver budgetterne. Da de har deres arbejdsdag betalt til forskning, har de en tendens til at glemme denne post. Alternative behandlere eller behandlerorganisationer må derfor selv bringe det på bane, når budgettet udarbejdes.

Undervurdér ikke hvor lang tid, der kan gå med styregruppemøder og konsulentopgaver. Spørg eventuelt andre alternative behandlere, der har deltaget i forskningsprojekter om, hvor lang tid de skønner, der skal afsættes til opgaverne. 

Du får kun betaling for det antal timer, du anvender på projektet, og ikke for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med transport til og fra arbejdsstedet.

Interessetimer

Der dukker ofte uforudsete hændelser op i løbet af et forskningsprojekt, og derfor er det meget muligt, at du vil komme til at bruge mere tid, end det, du får betaling for.

Det er en god ide på forhånd at overveje, om du er villig til det.

Repræsentant for behandlerorganisation

Hvis en alternativ behandlerorganisation deltager i et forskningsprojekt, f.eks. ved at en alternativ behandler repræsenterer en organisation i en styregruppe, betragtes det som udgangspunkt for at være organisationsarbejde.

Det betyder, at eventuel aflønning for arbejdet umiddelbart vil være en sag mellem den alternative behandler og organisationen.